ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Αξιοποιώντας και συνδυάζοντας το παραμύθι, τη μουσική αλλά και  τεχνικές του θεάτρου όπως το συμβολικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό , την παντομίμα , το παιχνίδι ρόλων , το παιχνίδι με αντικείμενα και μάσκα, το παιδί θα οδηγηθεί ομαλά και δημιουργικά στο επικοινωνιακό γεγονός που λέγεται ζωή. Σκοπός του εργαστηρίου θα είναι η ανακάλυψη του εαυτού, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η ολιστική προσέγγιση της προσωπικότητας του παιδιού, η καλλιέργεια των συναισθημάτων, η ανάπτυξη της ομαδικότητας, ο σεβασμός, η εξερεύνηση των αισθήσεων. Το θεατρικό παιχνίδι δεν θα αποτελέσει αυτοσκοπό αλλά το μέσο για μάθηση ενώ παράλληλα τα παιδιά θα απολαύσουν την αισθητική διάσταση του θεάτρου όντας δημιουργοί και δέκτες πρώιμων καλλιτεχνικών προϊόντων.