ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

Στo Ωμέγα Place διαθέτουμε ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δημιουργεί ομάδες ενίσχυσης  κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Συγκεκριμένα, ανάλογα με την ηλικία και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, δημιουργούνται ομάδες μέσα από τις οποίες τα παιδιά μας θα μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να αντιμετωπίζουν το άγχος τους, τρόπους επικοινωνίας με τα υπόλοιπα παιδιά και τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. Ακόμη, θα παρέχεται ατομική συμβουλευτική παιδιών και γονέων, όταν αυτό απαιτείται.