ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σκοπός μας;

Η ενίσχυση της παιδείας των παιδιών μας μέσα από το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, stratego, survivor και άλλα παιχνίδια ….

• Ενεργητικά                • Μιμητικά

•Φανταστικά               • Δημιουργικά

•Διερευνητικά             • Παιχνίδια με κανόνες

Στόχος μας: η ενίσχυση της συγκέντρωσης, της προσοχής, των γνώσεων, της παρατηρητικότητας, της ταχύτητας της σκέψης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Επίσης ο οπτικοκινητικός συντονισμός και η όξυνση της ευστροφίας και της δεξιοτεχνίας των παιδιών μας με κινητήριο μοχλό την αύξηση της κριτικής τους σκέψης και της ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας τους.